Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 15-03-2007: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. (từ trang 06 đến trang 12)
30-01-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. (từ trang 13 đến trang 19)
31-01-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt giá nước cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. (từ trang 20 đến trang 21)
11-01-2007 Quyết định số 118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT741 đoạn từ ngã tư Sở Sao (Km0+000) – Ngã ba Cổng Xanh (Km21+000) Phân đoạn: Km 18+000 ÷ Km 21+000. (từ trang 22 đến trang 27)
11-01-2007 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường dây trung, hạ thế và 02 trạm biến áp Khu tái định cư Nông trường Cờ Đỏ, xã Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 28 đến trang 30)
11-01-2007 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư công trình: Xây dựng mới cầu bê tông nối 2 xã An Linh – An Long, huyện Phú Giáo. (trang 31)
11-01-2007 Quyết định số 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Dĩ An – Truông Tre, hạng mục: Đường dây 12,7kV-26m và trạm biến áp 1x50 kVA huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. (từ trang 32 đến trang 34)
11-01-2007 Quyết định số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư cải tạo và xây dựng Sân vận động Gò Đậu tỉnh Bình Dương. (từ trang 35 đến trang 36)
11-01-2007 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán phát sinh Công trình: Xây dựng khu quy hoạch nông trại Đội Thanh niên Xung phong; Hạng mục: Đường dẫn vào nông trại Đội Thanh niên Xung phong. (trang 37)
18-01-2007 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Nâng cấp, mở rộng đường 30/4 (giai đoạn 2) và một đoạn đường Nguyễn Tri Phương - thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng, đường dây 12,7kV – 22m và trạm biến áp 1x25 kVA cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng. (từ trang 38 đến trang 39)
18-01-2007 Quyết định số 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất năm 2007 của Xí nghiệp Quản lí khai thác thủy lợi thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương. (trang 40)
18-01-2007 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Trạm phát sinh khí than nguội hai giai đoạn thay thế dầu DO cho lò nung và lò sấy. Cải tạo hệ thống đốt và điện điều khiển lò nung, lò sấy tại ấp Tân Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát của Công ty TNHH Việt Nam Gạch men Thạch Anh – VICERA. (từ trang 41 đến trang 42)
18-01-2007 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt lại Kế hoạch đấu thầu công trình: Sân vận động huyện Phú Giáo. Gói thầu: Tư vấn bước thiết kế bản vẽ thi công. (trang 43)
18-01-2007 Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán và điều chỉnh giá gói thầu Công trình: Xây dựng mới 3 cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên ĐT 749a. (từ trang 44 đến trang 45)
18-01-2007 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Tân Đông Hiệp, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương của Công ty cổ phần Trung Thành. (từ trang 46 đến trang 47)
18-01-2007 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kinh phí bồi thường (bổ sung) công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 tỉnh Bình Dương đoạn từ Ngã ba Cổng Xanh đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km21+000 ÷ Km49+670). (trang 48)
18-01-2007 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2006. (từ trang 49 đến trang 50)
18-01-2007 Quyết định số 216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Di dời lưới điện trung hạ thế để xây dựng đường ĐT 742 đoạn Km 5+000 đến Km 11+258. (trang 51)
19-01-2007 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lai Hưng (quy mô: 78,1351 ha) xã Lai Hưng - huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương. (từ trang 52 đến trang 57)
19-01-2007 Quyết định số 232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư Lai Hưng (quy mô: 30,7419 ha) xã Lai Hưng - huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương. (từ trang 58 đến trang 64)
22-01-2007 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập lại Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương. (từ trang 65 đến trang 66)
22-01-2007 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cao su Phước Hòa giao cho Uỷ ban nhân dân xã Tân Bình, huyện Tân Uyên quản lí. (trang 67)
24-01-2007 Quyết định số 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình: Xây dựng đường Cô Bắc, Cô Giang, thị trấn Dĩ An. (trang 68)
24-01-2007 Quyết định số 262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Công trình: Xây dựng đường giao thông thoát nước Khu trung tâm hành chính huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương. (trang 69)
24-01-2007 Quyết định số 263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Thủ Dầu Một. Hạng mục: Di dời lưới điện trung hạ thế và Trạm biến áp. (từ trang 70 đến trang 73)
24-01-2007 Quyết định số 291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. (từ trang 74 đến trang 76)
25-01-2007 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường vành đai phía Đông 1 (ĐH 503), huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương. (trang 77)
25-01-2007 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Công trình Nâng cấp, láng nhựa đường ĐH 516 và nhánh rẽ An Long đi qua cầu dây văng An Linh, huyện Phú Giáo. (trang 78)
25-01-2007 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán bổ sung Công trình: Cải tạo trụ sở làm việc Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em thị xã Thủ Dầu Một. (trang 79)
25-01-2007 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Công trình: cầu Phú Cường (điều chỉnh kéo dài nhịp). (trang 80)
25-01-2007 Quyết định số 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường dây 12,7KV – 3646m và trạm biến áp 1x25KVA – Lâm trường Phú Bình. (từ trang 81 đến trang 83)
25-01-2007 Quyết định số 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán phát sinh Công trình: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; Hạng mục: Di dời trụ điện cao thế đường dây 110kV. (trang 84)
25-01-2007 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương. (trang 85)
25-01-2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập “Đề án phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020”. (từ trang 86 đến trang 87)
26-01-2007 Quyết định số 329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện xã hội hóa giáo dục tạo nguồn kinh phí chi trả lương và các phụ cấp, trợ cấp cho Bảo vệ, Phục vụ, Cấp dưỡng, Văn thư, Y tế tại các Nhà trẻ, trường Mẫu giáo, trường Mầm non. (từ trang 88 đến trang 89)
26-01-2007 Quyết định số 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 90 đến trang 94)
29-01-2007 Quyết định số 331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp, hạng mục: Trung tâm xử lý nước tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (trang 95)
29-01-2007 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, giao cho Ban Quản lí dự án lưới Điện - Công ty Điện lực 2 bồi thường để thực hiện Công trình cải tạo Đường dây 110kV Sóng Thần – Bình Hòa tại xã Bình Hòa, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. (trang 96)
12-03-2007 Quyết định số 01/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh ngày xuất bản Công báo số 01 ngày 09/02/2007; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 in tại cuốn Công báo số 02. (trang 97)
40,072,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner