Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 27 xuất bản ngày 05-08-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2011. (từ trang 03 đến trang 04)
22-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2010. (từ trang 05 đến trang 07)
27-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 08 đến trang 12)
27-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 13 đến trang 18)
27-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 19 đến trang 20)
27-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán điều chỉnh thu-chi ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2011. (từ trang 21 đến trang 22)
27-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về phân bổ kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Giao thông nông thôn-Chỉnh trang đô thị năm 2011. (từ trang 23 đến trang 24)
28-07-2011 Nghị quyết số 115/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2010. (từ trang 25 đến trang 26)
28-07-2011 Nghị quyết số 116/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 27 đến trang 28)
28-07-2011 Nghị quyết số 117/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2011. (từ trang 29 đến trang 31)
39,669,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner