Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 10-08-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 03 đến trang 21)
29-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Thới Hòa (dự kiến tách ra từ xã Thới Hòa) và quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Thới Hòa mới (phần còn lại của xã Thới Hòa) giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng 2020. (từ trang 22 đến trang 27)
29-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cây Trường - huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. (từ trang 28 đến trang 33)
29-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Bến Cát, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 34 đến trang 42)
29-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trừ Văn Thố - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. (từ trang 43 đến trang 48)
29-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Nguyên - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. (từ trang 49 đến trang 54)
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Tân Phước (dự kiến tách ra từ xã Tân Định) và quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 xã Tân Định mới (phần còn lại của xã Tân Định) giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng 2020. (từ trang 55 đến trang 60)
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2011. (từ trang 61 đến trang 62)
29-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011. (từ trang 63 đến trang 65)
29-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 66 đến trang 67)
40,064,563 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner