Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 48 xuất bản ngày 04-10-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-09-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tính khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 09)
29-09-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chánh Phú Hòa - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. (từ trang 10 đến trang 24)
08-09-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần 2). (từ trang 25 đến trang 26)
20-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (lần 2). (từ trang 27 đến trang 28)
29-09-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên. (từ trang 29 đến trang 36)
23-09-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã Dĩ An. (từ trang 37 đến trang 44)
29-09-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 45)
29-09-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 46 đến trang 51)
39,653,083 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner