Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 xuất bản ngày 04-05-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị và Quyết định ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của một số đơn vị thuộc Sở Y tế. (trang 03)
27-03-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp cán bộ Cụm Văn hóa thể thao liên xã. (trang 04)
27-03-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất hành lang bảo vệ đường bộ, đường thủy công trình: Hệ thống thủy lợi An Sơn - Lái Thiêu quy định tại Quyết định 131/2001/QĐ-UB ngày 17/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 05)
02-04-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lí, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 06 đến trang 26)
06-04-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT750 đoạn từ ngã 3 cầu Đúc đến ngã 3 Làng 5, thị trấn Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, dài 3.099,5m. (từ trang 27 đến trang 34)
07-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 35 đến trang 66)
29-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại Tổ Nghiệp vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát. (từ trang 67 đến trang 82)
23-03-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc thực hiện tiết kiệm điện vào mùa khô năm 2007. (từ trang 83 đến trang 84)
30-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. (từ trang 85 đến trang 87)
05-04-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2007. (từ trang 88 đến trang 89)
05-04-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngân sách Nhà nước. (từ trang 90 đến trang 91)
05-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường quản lí chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Bến Cát. (từ trang 92 đến trang 93)
11-04-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2007. (từ trang 94 đến trang 96)
29-03-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện Phú Giáo. (từ trang 97 đến trang 98)
10-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn huyện. (từ trang 99 đến trang 100)
40,074,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner