Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 63 xuất bản ngày 23-12-2011: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2012. (trang 03)
20-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo khoá III, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 04 đến trang 41)
20-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2012. (từ trang 42 đến trang 47)
20-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012. (từ trang 48 đến trang 49)
20-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2012. (từ trang 50 đến trang 51)
20-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Giáo. (từ trang 52 đến trang 53)
20-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (từ trang 54 đến trang 55)
40,072,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner