Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 xuất bản ngày 22-05-2007: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 250/2003/QĐ-CT ngày 15/10/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế. (trang 04)
12-04-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 267/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. (trang 05)
27-04-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng công trình: Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (từ trang 06 đến trang 18)
02-03-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. (từ trang 19 đến trang 20)
04-05-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với các phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 22)
15-05-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. (từ trang 23 đến trang 24)
16-05-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lí sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư. (từ trang 25 đến trang 26)
05-04-2007 Công văn số 219/VTLTNN-NVĐP của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. (từ trang 27 đến trang 28)
05-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế về trình tự tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Dĩ An. (từ trang 29 đến trang 41)
16-04-2007 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập lại Trung tâm Giới thiệu việc làm khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. (từ trang 42 đến trang 43)
16-04-2007 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Giáo dục lao động tạo việc làm. (từ trang 44 đến trang 45)
16-04-2007 Quyết định số 1660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới cầu Thủ Biên (bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương và huyện Vĩnh Cữu - tỉnh Đồng Nai). (từ trang 46 đến trang 47)
19-04-2007 Quyết định số 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Tiểu học Long Tân huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. (từ trang 48 đến trang 54)
23-04-2007 Quyết định số 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng Y dược, tỉnh Bình Dương. (từ trang 55 đến trang 62)
23-04-2007 Quyết định số 1756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng tổng thể Bệnh viện đa khoa, tỉnh Bình Dương. (từ trang 63 đến trang 73)
24-04-2007 Quyết định số 1782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2. (trang 74)
24-04-2007 Quyết định số 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Ban liên lạc Sinh viên tỉnh Bình Dương. (trang 75)
03-04-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2007). (từ trang 76 đến trang 78)
23-04-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. (từ trang 79 đến trang 81)
40,038,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner