Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 79 xuất bản ngày 30-12-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. (từ trang 03 đến trang 04)
20-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. (từ trang 05 đến trang 06)
30-12-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần cuối). (từ trang 07 đến trang 08)
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giao dự toán thu-chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 09 đến trang 10)
26-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (trang 11)
12-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ. (từ trang 12 đến trang 30)
20-12-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử thị xã Thuận An trên Internet. (từ trang 31 đến trang 40)
27-12-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng lần 2 năm 2011. (từ trang 41 đến trang 42)
39,939,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner