Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 10-07-2012: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 04 đến trang 05)
06-07-2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 06 đến trang 07)
06-07-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát dự toán điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. (từ trang 08 đến trang 10)
06-07-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. (từ trang 11 đến trang 12)
06-07-2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bến Cát. (trang 13)
03-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 14 đến trang 17)
03-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 18 đến trang 19)
03-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 20 đến trang 22)
03-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. (từ trang 23 đến trang 24)
03-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 25 đến trang 27)
03-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 28 đến trang 29)
03-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 30 đến trang 31)
03-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (trang 32)
03-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Phước Vĩnh. (trang 33)
06-07-2012 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát, khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 34)
06-07-2012 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ năm 2011 - 2016. (trang 35)
06-07-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ năm 2011 - 2016. (trang 36)
03-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. (từ trang 37 đến trang 38)
03-07-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng. (từ trang 39 đến trang 40)
03-07-2012 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2012. (trang 41)
40,038,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner