Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 xuất bản ngày 20-06-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy định bồi thường để giải phóng mặt bằng thi công Khu tái định cư phục vụ dự án Hệ thống thoát nước thị xã giai đoạn II và Thoát nước – Xử lý nước thải Nam Bình Dương tại Quyết định số 254/2005/QĐ-UBND ngày 28/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
31-05-2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 05 đến trang 15)
31-05-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 16 đến trang 21)
31-05-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 22 đến trang 35)
31-05-2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. (từ trang 36 đến trang 49)
30-05-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đến năm 2010 của thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 50 đến trang 60)
30-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một phê duyệt 04 Kế hoạch chi tiết thực hiện các Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 61 đến trang 88)
40,073,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner