Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 24 xuất bản ngày 05-09-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương. (trang 03)
28-08-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 14)
29-08-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 15 đến trang 21)
29-08-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 22 đến trang 23)
13-08-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 24 đến trang 30)
13-08-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với quán ăn và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 31 đến trang 34)
14-08-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ. (từ trang 35 đến trang 37)
31-08-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 38 đến trang 44)
20-08-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Phú GIáo. (từ trang 45 đến trang 52)
14-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh chỉ tiêu ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 53 đến trang 54)
39,935,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner