Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 xuất bản ngày 10-07-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 18)
01-06-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 19)
01-06-2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Bình Dương. (từ trang 20 đến trang 35)
01-06-2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Nâng cấp láng nhựa đường Mỹ Lộc đi Đất Cuốc, huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương. (từ trang 36 đến trang 50)
04-06-2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công Dự án: MEKONG GOLF & VILLAS tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương. (từ trang 51 đến trang 67)
04-06-2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 11/7/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (trang 68)
05-06-2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại và giải thể cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Dương. (từ trang 69 đến trang 74)
06-06-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Trạm liên hợp 2 (T4) Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương và đường dây 110kV đấu nối, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 75 đến trang 89)
06-06-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 90 đến trang 92)
18-06-2007 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. (từ trang 93 đến trang 103)
40,074,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner