Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 xuất bản ngày 02-07-2013: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 11)
20-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 12 đến trang 13)
27-06-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 14 đến trang 15)
27-06-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách năm 2013. (từ trang 16 đến trang 17)
27-06-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn. (trang 18)
28-06-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2013. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 19 đến trang 22)
28-06-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2012. (từ trang 23 đến trang 24)
12-06-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An. (từ trang 25 đến trang 33)
11-06-2013 Quyết định số 1387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 39)
26-06-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 40 đến trang 44)
27-06-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 45)
27-06-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 46)
28-06-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 47)
28-06-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 48)
28-06-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 49)
28-06-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 50)
28-06-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 51)
28-06-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 52 đến trang 53)
28-06-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc thông qua Đề án thành lập phường Bình Nhâm, Hưng Định thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 54 đến trang 55)
40,074,389 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner