Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 xuất bản ngày 24-09-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-08-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Xây dựng đường Vĩnh Hòa đi cầu Lễ Trang huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (từ ĐT 741 đi cầu Lễ Trang). (từ trang 03 đến trang 18)
02-08-2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất tài sản trên đất và tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Xây dựng Sân vận động huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (từ trang 19 đến trang 36)
11-07-2007 Quyết định số 13 /2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Dĩ An. (từ trang 37 đến trang 48)
01-08-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa công tác chính sách, xã hội, giảm nghèo và việc làm huyện Tân Uyên đến năm 2010. (từ trang 49 đến trang 57)
01-08-2007 Quyết định số 3372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bình Dương. (từ trang 58 đến trang 60)
01-08-2007 Quyết định số 3373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh Bình Dương. (từ trang 61 đến trang 63)
21-09-2007 Quyết định số 02/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An in tại cuốn Công báo số 11 ngày 06/8/2007. (trang 64)
39,657,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner