Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 16 xuất bản ngày 05-10-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-08-2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. (trang 03)
06-08-2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát. (từ trang 04 đến trang 05)
06-08-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình trường bán công sang loại hình trường công lập đối với Trường Trung học phổ thông Bán công Dĩ An và Trường Trung học phổ thông Bán công Nguyễn Đình Chiểu. (trang 06)
07-08-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định điều kiện gia hạn giấy phép kinh doanh, mở rộng quy mô kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh và thay đổi người đứng tên giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 07 đến trang 08)
02-08-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ ở các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. (từ trang 09 đến trang 10)
02-08-2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 11 đến trang 12)
06-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao huyện Tân Uyên đến năm 2010. (từ trang 13 đến trang 22)
06-08-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động dân số, gia đình và trẻ em của huyện Tân Uyên đến năm 2010. (từ trang 23 đến trang 30)
06-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục huyện Tân Uyên đến năm 2010. (từ trang 31 đến trang 38)
06-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của huyện Tân Uyên đến năm 2010. (từ trang 39 đến trang 48)
08-08-2007 Quyết định số 3740/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương năm 2008. (từ trang 49 đến trang 63)
08-08-2007 Quyết định số 3448/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tách Trường THPT Bình Phú thành Trường THPT và THCS. (trang 64)
39,672,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner