Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 18 xuất bản ngày 22-10-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2007 Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và điều hành Chương trình công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 14)
29-08-2007 Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại thị xã, các thị trấn, thị tứ và khu đô thị trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 17)
21-08-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình xây dựng các khu dân cư khu tái định cư trên địa bàn huyện Tân Uyên giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 18 đến trang 25)
21-08-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Tân Uyên. (từ trang 26 đến trang 32)
28-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 32-CTHĐ/HU của Huyện uỷ theo Nghị quyết 08-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X. (từ trang 33 đến trang 41)
29-08-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Uỷ ban nhân dân huyện. (từ trang 42 đến trang 63)
21-08-2007 Quyết định số 3591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2007 – 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 64 đến trang 66)
30-08-2007 Quyết định số 3868/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tưởng niệm chiến khu Đ tỉnh Bình Dương. (từ trang 67 đến trang 69)
22-08-2007 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão trong mùa mưa lũ năm 2007. (từ trang 70 đến trang 71)
40,038,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner