Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 13-05-2014: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-04-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
25-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 17)
17-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Dĩ An. (từ trang 18 đến trang 21)
29-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bắc Tân Uyên - nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 22 đến trang 40)
26-04-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 41)
29-04-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. (từ trang 42 đến trang 45)
39,939,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner