Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 xuất bản ngày 30-10-2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2007 Quyết định số 97/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 21/3/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Giai đoạn 1 (146,7 ha). (từ trang 04 đến trang 06)
11-09-2007 Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để thực hiện Dự án đường dây 220kV Tân Định - Bình Long, đoạn qua địa bàn huyện Bến Cát. (từ trang 07 đến trang 08)
12-09-2007 Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 2, Mục II Quy định về phân cấp quản lý đầu tư - xây dựng ban hành kèm Quyết định số 128/2003/QĐ-UB ngày 07/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 09 đến trang 10)
13-09-2007 Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Trạm liên hợp 2 (T4) Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị tỉnh Bình Dương và đường dây 110kV đấu nối, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 11 đến trang 12)
14-09-2007 Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh sắp xếp lại trạm thu phí và mức thu phí của dự án B.O.T Quốc lộ 13. (từ trang 13 đến trang 14)
24-09-2007 Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đơn giá bồi thường đất làm đường tạm, kênh dẫn dòng và di dời một số tài sản không có trong Quy định tại Quyết định 131/2001/QĐ-UB ngày 17/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định đơn giá bồi thường, trợ cấp về đất và tài sản trên đất thuộc công trình Hệ thống thủy lợi An Sơn - Lái Thiêu - tỉnh Bình Dương. (từ trang 15 đến trang 16)
26-09-2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định quản lý chiều cao công trình xây dựng tại khu vực trung tâm thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 17 đến trang 18)
12-09-2007 Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố tổ chức tham mưu trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. (từ trang 19 đến trang 20)
24-09-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 21 đến trang 24)
24-09-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. (từ trang 25 đến trang 26)
20-09-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Dĩ An. (từ trang 27 đến trang 32)
10-09-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy định tiếp công dân, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Thuận An. (từ trang 33 đến trang 46)
06-09-2007 Quyết định số 3938/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ nội dung tại điểm 4, Điều I trong Quyết định số 283/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (trang 47)
04-09-2007 Quyết định số 3920/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên và thay đổi Thư ký Hội đồng tuyển chọn đào tạo đại học, sau đại học ở nước ngoài. (trang 48)
12-09-2007 Quyết định số 4043/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch chi tiết Khu dân cư Vĩnh Phú II tại Quyết định số 5835/QĐ-CT ngày 30/12/2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 49 đến trang 51)
12-09-2007 Quyết định số 4047/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích lô đất quy hoạch chi tiết Khu tái định cư thị trấn Tân Phước Khánh, khu phố Khánh Lộc, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên tại Quyết định số 627/QĐ-CT ngày 19/01/2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 52 đến trang 53)
20-09-2007 Quyết định số 4205/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Dự án Khu dân cư Hiệp An 1 của Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Thanh Nam. (từ trang 54 đến trang 55)
20-09-2007 Quyết định số 4206/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi dự án Khu dân cư Hiệp An 2. (từ trang 56 đến trang 57)
40,073,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner