Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 xuất bản ngày 10-07-2014: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-06-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
26-06-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 23)
25-06-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013. (từ trang 24 đến trang 25)
25-06-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2014. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 26 đến trang 29)
25-06-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp trong công tác chống thất thu thuế, chống các hành vi gian lận thuế, khai thác nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. (từ trang 30 đến trang 33)
25-06-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 34 đến trang 35)
39,939,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner