Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 40 + 41 xuất bản ngày 31-07-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-07-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 17)
22-07-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 18 đến trang 19)
04-07-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 20 đến trang 25)
15-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước 2013. (từ trang 26 đến trang 27)
15-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. (từ trang 28 đến trang 29)
14-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. (từ trang 30 đến trang 31)
14-07-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán điều chỉnh thu-chi ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2014. (từ trang 32 đến trang 33)
23-07-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 34 đến trang 55)
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo năm 2014. (trang 56)
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2013. (từ trang 57 đến trang 58)
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 59 đến trang 60)
03-07-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND Thị xã Tân Uyên khóa X (2011-2016). (từ trang 61 đến trang 78)
24-07-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2015. (từ trang 79 đến trang 80)
15-07-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 81 đến trang 82)
10-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 83)
39,672,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner