Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 xuất bản ngày 10-12-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2007 Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy định bồi thường để giải phóng mặt bằng thi công hạng mục: Gói thầu số 4 - Hoàn thiện bờ mái rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ dự án: Hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một - Giai đoạn II. (từ trang 03 đến trang 04)
09-11-2007 Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 05 đến trang 11)
19-11-2007 Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 12 đến trang 29)
21-11-2007 Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, công chức dự bị. (từ trang 30 đến trang 47)
06-11-2007 Chỉ thị số 37/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý. (từ trang 48 đến trang 49)
12-11-2007 Quyết định số 4926/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. (từ trang 50 đến trang 51)
27-11-2007 Quyết định số 5130/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Bồi thường, giải tỏa huyện Dầu Tiếng. (từ trang 52 đến trang 53)
40,072,992 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner