Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 xuất bản ngày 21-12-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2007 Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 09)
05-12-2007 Quyết định số 120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định tạm thời về ghi nhận nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. (trang 10)
19-12-2007 Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 13)
20-12-2007 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 14 đến trang 29)
21-12-2007 Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 30 đến trang 36)
13-12-2007 Chỉ thị số 40/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. (từ trang 37 đến trang 39)
19-12-2007 Quyết định số 5587/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 40 đến trang 45)
05-12-2007 Quyết định số 5406/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu tổ hợp thương mại Goucoland. (từ trang 46 đến trang 51)
05-12-2007 Quyết định số 5407/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại Uyên Hưng tại Quyết định số 1967/QĐ-CT ngày 12/5/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 52 đến trang 54)
39,653,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner