Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 02 xuất bản ngày 18-03-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 09)
05-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 247/2005/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương. (trang 10)
10-03-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. (từ trang 11 đến trang 49)
25-02-2008 Quyết định số 505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007. (trang 50)
20-02-2008 Quyết định số 470/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng Thanh niên tỉnh Bình Dương. (từ trang 51 đến trang 52)
25-02-2008 Quyết định số 508/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 53 đến trang 63)
26-02-2008 Quyết định số 542/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Kim Huy thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. (từ trang 64 đến trang 65)
04-03-2008 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Quỹ từ thiện Đại Nam tỉnh Bình Dương. (từ trang 66 đến trang 67)
10-03-2008 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh về đính chính Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 27/12/2007 in tại cuốn Công báo số 26 năm 2007. (trang 68)
39,939,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner