Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 21-01-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An. (từ trang 03 đến trang 08)
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. (từ trang 09 đến trang 19)
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. (từ trang 20 đến trang 28)
28-12-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 29 đến trang 36)
09-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một. (từ trang 37 đến trang 44)
25-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016. (từ trang 45 đến trang 46)
25-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016. (từ trang 47 đến trang 48)
25-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2016. (từ trang 49 đến trang 52)
25-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 53 đến trang 54)
25-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Tân Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 55 đến trang 56)
25-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Mỹ Phước. (từ trang 57 đến trang 58)
25-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025. (từ trang 59 đến trang 60)
23-12-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. (từ trang 61 đến trang 74)
15-12-2015 Quyết định số 4561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành. (trang 75)
39,444,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner