Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 09-09-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016. (trang 03)
19-08-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. (từ trang 04 đến trang 13)
19-08-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng,chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 14 đến trang 15)
19-08-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (từ trang 16 đến trang 25)
19-08-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 26 đến trang 46)
22-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016. (từ trang 47 đến trang 48)
22-08-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000)đô thị Hòa Lợi 1 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Địa điểm: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 49 đến trang 54)
22-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Trung tâm hành chính xã An Điền mở rộng Địa điểm: Xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 55 đến trang 59)
22-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) đô thị Hòa Lợi 2 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Địa điểm: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 60 đến trang 66)
39,669,579 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner