Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 53 + 54 xuất bản ngày 27-12-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2016 Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
16-12-2016 Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí. (từ trang 05 đến trang 07)
16-12-2016 Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 08 đến trang 10)
16-12-2016 Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 13)
16-12-2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 16)
16-12-2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 17 đến trang 19)
16-12-2016 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 20 đến trang 23)
16-12-2016 Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp vàquản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạophục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sungtrên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 24 đến trang 27)
16-12-2016 Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 28 đến trang 29)
16-12-2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địabàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 30 đến trang 31)
16-12-2016 Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 32 đến trang 35)
16-12-2016 Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dântrên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 36 đến trang 38)
19-12-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. (từ trang 39 đến trang 48)
20-12-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí. (từ trang 49 đến trang 51)
20-12-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dươngthời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020. (từ trang 52 đến trang 59)
20-12-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn năm 2017 - 2020. (từ trang 60 đến trang 67)
40,038,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner