Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 04-01-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 07)
20-12-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2021. (từ trang 08 đến trang 20)
20-12-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 24)
20-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thị xã Tân Uyên (Nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí). (từ trang 25 đến trang 35)
20-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2017. (từ trang 36 đến trang 45)
20-12-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 46 đến trang 51)
20-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 - 2020 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (từ trang 52 đến trang 67)
40,038,563 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner