Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 30-09-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 03 đến trang 05)
18-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 06 đến trang 07)
18-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 08 đến trang 36)
18-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2008. (từ trang 37 đến trang 50)
18-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Súc. (từ trang 51 đến trang 56)
18-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Minh Hòa. (từ trang 57 đến trang 61)
18-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Hòa. (từ trang 62 đến trang 66)
18-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dầu Tiếng. (từ trang 67 đến trang 71)
18-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về đặt tên các tuyến đường thuộc thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (trang 72)
10-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2008. (trang 73)
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND năm 2008. (trang 74)
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 75 đến trang 77)
10-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 78 đến trang 79)
10-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2008. (từ trang 80 đến trang 82)
10-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn – chỉnh trang đô thị năm 2008. (trang 83)
38,822,167 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner