Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-02-2018: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 08)
22-12-2017 Quyết định số 3607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2017. (trang 09)
10-01-2018 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đông Âu. (từ trang 10 đến trang 11)
12-01-2018 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (trang 12)
15-01-2018 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018. (trang 13)
15-01-2018 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016. (trang 14)
15-01-2018 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 15 đến trang 16)
18-01-2018 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025. (từ trang 17 đến trang 25)
19-01-2018 Quyết định số 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 26 đến trang 38)
26-01-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018. (từ trang 39 đến trang 42)
29-12-2017 Kế hoạch số 5994/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 43 đến trang 50)
40,038,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner