Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 12-12-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-09-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 05)
10-09-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2008 – 2010. (từ trang 06 đến trang 10)
16-09-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 16)
19-09-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 17 đến trang 20)
11-09-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 23)
18-09-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 24 đến trang 25)
10-09-2008 Quyết định số 2767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy Quyết định số 150/2001/QĐ-CT ngày 17/9/2001 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình hoặc cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (trang 26)
12-09-2008 Quyết định số 2814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (trang 27)
12-09-2008 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 15/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án xây dựng khu dân cư, khu nhà ở đô thị – nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 28 đến trang 29)
11-09-2008 Quyết định số 2790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (trang 30)
11-09-2008 Quyết định số 2796/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. (từ trang 31 đến trang 33)
12-09-2008 Quyết định số 2813/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt và công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 35)
16-09-2008 Quyết định số 2856/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Dương. (từ trang 36 đến trang 39)
19-09-2008 Quyết định số 2895/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền tổ chức, thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. (trang 40)
19-09-2008 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ điều hành ổn định thị trường tỉnh Bình Dương. (từ trang 41 đến trang 44)
03-09-2008 Công văn số 2499/UBND-SX của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 93/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. (trang 45)
39,453,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner