Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 43 xuất bản ngày 27-12-2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về Dự toán ngân sách và phân bổ Dự toán ngân sách năm 2009. (từ trang 04 đến trang 05)
23-12-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một chương trình hoạt động Hôi đồng nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. (trang 06)
23-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2009. (trang 07)
23-12-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2009. (trang 08)
23-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009. (từ trang 09 đến trang 14)
23-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 15 đến trang 17)
23-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh huyện Bến Cát năm 2009. (từ trang 18 đến trang 22)
23-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động HĐND huyện Bến Cát năm 2009. (trang 23)
23-12-2008 Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình giám sát, khảo sát của HĐND năm 2009. (trang 24)
23-12-2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư-xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2009. (từ trang 25 đến trang 26)
23-12-2008 Nghị quyết số 84/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều hòa việc sử dụng đất của các dự án để thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đến 2010. (từ trang 27 đến trang 28)
23-12-2008 Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Thới Hòa giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 29 đến trang 32)
23-12-2008 Nghị quyết số 86/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Tân Định giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 33 đến trang 36)
23-12-2008 Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng, huyện Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030. (từ trang 37 đến trang 40)
23-12-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễm nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. (trang 41)
23-12-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung, thay thế Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. (trang 42)
22-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 43 đến trang 45)
22-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản – giao thông nông thôn - chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2009. (trang 46)
22-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2009. (từ trang 47 đến trang 48)
23-12-2008 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một chương trình giám sát của của Hội đồng nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. (trang 49)
23-12-2008 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 50)
23-12-2008 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một khóa IX – nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 51)
23-12-2008 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 52)
23-12-2008 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa IX – nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 53)
40,038,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner