Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 11 xuất bản ngày 24-11-2006: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2006 Quyết định số 209/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về thủ tục và trình tự triển khai các công trình giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông. (từ trang 04 đến trang 07)
23-08-2006 Quyết định số 210/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. (trang 08)
23-08-2006 Quyết định số 211/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí Dự án BOT - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670). (từ trang 09 đến trang 10)
28-08-2006 Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 15)
28-08-2006 Quyết định số 213/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trợ cấp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. (từ trang 16 đến trang 19)
28-08-2006 Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. (từ trang 20 đến trang 24)
30-08-2006 Quyết định số 215/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2020. (từ trang 25 đến trang 34)
30-08-2006 Quyết định số 216/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Đội Quản lý - Duy tu - Sửa chữa công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương. (trang 35)
31-08-2006 Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn vốn vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh được ban hành theo Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 23/01/2003 của UBND tỉnh. (trang 36)
07-08-2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006. (từ trang 37 đến trang 38)
21-08-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật. (từ trang 39 đến trang 41)
16-08-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 42 đến trang 59)
29-08-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v ban hành Quy chế Đấu thầu trồng và chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 60 đến trang 78)
07-11-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Đấu thầu trồng và chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Thủ Dầu Một. (trang 79)
17-08-2006 Quyết định số 309/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiệm vụ về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội của UBND xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. (từ trang 80 đến trang 85)
09-08-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo và nâng cấp khu đô thị Thống Nhất thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 86 đến trang 93)
11-08-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Giáo dục huyện Dĩ An. (từ trang 94 đến trang 110)
02-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Tổng kiểm tra các đơn vị dự bị động viên huyện năm 2006. (từ trang 111 đến trang 112)
23-08-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu và khai thác nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. (từ trang 113 đến trang 116)
39,406,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner