Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 03 xuất bản ngày 07-09-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-05-2006 Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý xây dựng khu dân cư Vĩnh Phú I (qui mô 22,512ha) xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 14)
12-05-2006 Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng. (từ trang 15 đến trang 23)
12-05-2006 Quyết định số 122 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010. (từ trang 24 đến trang 34)
15-05-2006 Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ do Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành. (trang 35)
15-05-2006 Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung chính sách đền bù công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Hệ thống thoát nước thị xã giai đoạn II và Thoát nước và xử lý nước thải Nam Bình Dương. (từ trang 36 đến trang 37)
15-05-2006 Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình phát triển đàn trâu, bò sinh sản giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bình Dương. (từ trang 38 đến trang 41)
17-05-2006 Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao Dự án Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương. (từ trang 42 đến trang 43)
18-05-2006 Quyết định số 127/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ. (từ trang 44 đến trang 77)
18-05-2006 Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án công tác Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Giai đoạn: 2006-2010). (từ trang 78 đến trang 82)
18-05-2006 Quyết định số 129/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời điều chỉnh, bổ sung thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. (từ trang 83 đến trang 84)
18-05-2006 Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời mức giá thu phí Dự án BOT–ĐT 741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670). (từ trang 85 đến trang 86)
19-05-2006 Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình Dương. (từ trang 87 đến trang 94)
19-05-2006 Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng Tổ Quản lý trật tự đô thị huyện Tân Uyên thành Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Tân Uyên. (trang 95)
39,183,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner