Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 04 xuất bản ngày 12-09-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-05-2006 Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về phát triển công nghệ sinh học giai đoạn 2006-2010. (từ trang 03 đến trang 07)
22-05-2006 Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. (từ trang 08 đến trang 10)
23-05-2006 Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Bản quy định tạm thời về ghi nhận nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. (từ trang 11 đến trang 13)
23-05-2006 Quyết định số 136/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản qui định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Nâng cấp và mở rộng đường ĐT747 Giai đoạn 2 – huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 26)
24-05-2006 Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. (từ trang 27 đến trang 37)
26-05-2006 Quyết định số 138/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp. (từ trang 38 đến trang 60)
26-05-2006 Quyết định số 139/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ Trưởng Công an cấp xã (giai đoạn 2006 – 2010). (từ trang 61 đến trang 62)
26-05-2006 Quyết định số 140 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ. (từ trang 63 đến trang 92)
29-05-2006 Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương. (từ trang 93 đến trang 96)
08-05-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông năm học 2005 - 2006. (từ trang 97 đến trang 98)
09-05-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch lở mồm long móng. (từ trang 99 đến trang 100)
10-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phúc tra, khảo sát nắm năng lực công nghệ chuẩn bị Động viên Công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2006. (từ trang 101 đến trang 102)
29-05-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 103 đến trang 105)
25-08-2006 Quyết định số 01/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. (trang 106)
39,180,923 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner