Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 05 xuất bản ngày 18-09-2006: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2006 Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án xây dựng Phòng khám đa khoa khu công nghiệp và cụm công nghiệp đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 10)
01-06-2006 Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa trang thiết bị y tế kỹ thuật cao của ngành Y tế tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 14)
01-06-2006 Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngành y tế đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương. (từ trang 15 đến trang 21)
06-06-2006 Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia Xoá đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2006-2010.. (từ trang 22 đến trang 27)
06-06-2006 Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Bình Dương. (từ trang 28 đến trang 32)
09-06-2006 Quyết định số 147/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương. (trang 33)
12-06-2006 Quyết định số 148/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 40)
13-06-2006 Quyết định số 149/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; trách nhiệm phối hợp giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 41 đến trang 50)
20-06-2006 Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt sửa đổi Điều 6, Chương III của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Laser y học tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số l08/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003 của UBND tỉnh Bình Dương. (trang 51)
21-06-2006 Quyết định số 151/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”. (từ trang 52 đến trang 72)
22-06-2006 Quyết định số 152/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. (từ trang 73 đến trang 79)
26-06-2006 Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Khu quy hoạch Dân cư và Công nghiệp của Công ty TNHH An Trung xã Tân Bình - huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. (từ trang 80 đến trang 95)
29-06-2006 Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Mả 35 – xã Tân Bình - huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. (từ trang 96 đến trang 110)
29-06-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình : Khu tái định cư của Khu di tích Cách mạng và Du lịch sinh thái Hố Lang - huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. (từ trang 111 đến trang 126)
29-06-2006 Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Trục đường 33m khu Đông Bắc Bình An – xã Bình Thắng – huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. (từ trang 127 đến trang 142)
39,182,801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner