Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 06 xuất bản ngày 27-09-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2006 Quyết định số 157/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 25)
29-06-2006 Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành “Quy chế quản lý xây dựng Khu nhà ở tái định cư Chánh Nghĩa tại khu 5, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”. (từ trang 26 đến trang 35)
05-06-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/2/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về Công báo cấp tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
07-06-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu thuế và khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước. (từ trang 38 đến trang 41)
08-06-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức kỷ niệm 59 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/7/2006). (từ trang 42 đến trang 43)
13-06-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân. (từ trang 44 đến trang 45)
27-06-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất, công sở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 46 đến trang 48)
08-06-2006 Quyết định số 202/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc "Ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng”. (từ trang 49 đến trang 54)
12-06-2006 Quyết định số 208/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Dầu Tiếng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 55 đến trang 61)
13-06-2006 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (từ trang 62 đến trang 66)
12-05-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “ Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ Luật tố dụng dân sự. (từ trang 67 đến trang 109)
22-09-2006 Quyết định số 4334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị và cá nhân được cấp Công báo tỉnh. (từ trang 110 đến trang 115)
39,180,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner