Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-11-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2006 Quyết định số 182/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Công viên An Thạnh thuộc thị trấn An Thạnh huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 15)
01-08-2006 Quyết định số 183/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 16 đến trang 26)
01-08-2006 Quyết định số 184/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 13/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy trình tạm thời hướng dẫn cấp phát, tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương. (trang 27)
01-08-2006 Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 28 đến trang 38)
01-08-2006 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu phố (ấp) tiên tiến, Khu phố (ấp) văn hóa, Đơn vị văn hóa. (từ trang 39 đến trang 53)
03-08-2006 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế trình tự, thủ tục, chế độ đối với người tự nguyện xin vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động - Tạo việc làm tỉnh Bình Dương. (từ trang 54 đến trang 56)
03-08-2006 Quyết định số 188/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chính sách tái định cư của quy định tại Quyết định số 254/2005/QĐ–UBND ngày 28/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Dự án khu tái định cư phục vụ cho việc giải tỏa đền bù thuộc dự án hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một giai đoạn II và dự án thoát nước và xử lý nước thải cụm đô thị Nam Bình Dương. (từ trang 57 đến trang 59)
07-08-2006 Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công hạng mục công trình: Gói thầu số 4: Hoàn thiện bờ mái rạch Ông Đành,Thầy Năng, Thủ Ngữ; Gói thầu số 6: Nạo vét gia cố các mương thu nước đổ vào rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ; Dự án: Hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một giai đoạn II. (từ trang 60 đến trang 72)
08-08-2006 Quyết định số 190/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính tỉnh Bình Dương giai đoạn II (2006-2010). (từ trang 73 đến trang 83)
08-08-2006 Quyết định số 191/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định về thành lập, bổ sung thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương. (trang 84)
08-08-2006 Quyết định số 192/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 - 2007 tỉnh Bình Dương. (từ trang 85 đến trang 92)
08-08-2006 Quyết định số 193/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo. (từ trang 93 đến trang 98)
08-08-2006 Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua và việc thực hiện chấm điểm xếp hạng thi đua vào khen thưởng. (từ trang 99 đến trang 107)
08-08-2006 Quyết định số 195/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa Giáo dục đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương. (từ trang 108 đến trang 123)
39,180,841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner