Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 10 xuất bản ngày 24-11-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2006 Quyết định số 199/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về chính sách đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 13)
16-08-2006 Quyết định số 200/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 21)
16-08-2006 Quyết định số 201/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương đến năm 2010. (từ trang 22 đến trang 44)
16-08-2006 Quyết định số 202/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng. (từ trang 45 đến trang 58)
16-08-2006 Quyết định số 203/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 59 đến trang 69)
18-08-2006 Quyết định số 204/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung đường phố vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định số 276/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 70)
18-08-2006 Quyết định số 205/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Cổng chào tỉnh Bình Dương thuộc xã Vĩnh Phú huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 71 đến trang 83)
21-08-2006 Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu học phí các trường công lập, học phí học 02 buổi/ngày và định mức khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục – Đào tạo. (từ trang 84 đến trang 86)
09-08-2006 Quyết định số 296/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Y tế và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. (từ trang 87 đến trang 93)
09-08-2006 Quyết định số 297/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. (từ trang 94 đến trang 99)
09-08-2006 Quyết định số 298/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác tư pháp của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. (từ trang 100 đến trang 106)
09-08-2006 Quyết định số 299/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin và thể thao của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. (từ trang 107 đến trang 112)
09-08-2006 Quyết định số 300/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Dầu Tiếng. (từ trang 113 đến trang 119)
09-08-2006 Quyết định số 301/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ và nhiệm vụ về công tác Nội vụ của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. (từ trang 120 đến trang 125)
39,182,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner