Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 13 xuất bản ngày 08-12-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2006 Quyết định số 227/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định thành lập Hội bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi Dĩ An. (trang 03)
05-10-2006 Quyết định số 228/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 09)
05-10-2006 Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương. (từ trang 10 đến trang 15)
06-10-2006 Quyết định số 230/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề người tàn tật tỉnh Bình Dương. (từ trang 16 đến trang 21)
10-10-2006 Quyết định số 231/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 22 đến trang 31)
12-10-2006 Quyết định số 232/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để thực hiện Dự án xây dựng đường điện 220KV Tân Định – Bình Long, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 32 đến trang 45)
13-10-2006 Quyết định số 234/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ khoá VIII về khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 46 đến trang 68)
17-10-2006 Quyết định số 235/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND ngày 23/08/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 69)
16-10-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm văn bản, giấy tờ và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. (từ trang 70 đến trang 72)
11-10-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế - Các Phòng ban chức năng và UBND xã, phường trong công tác chống thất thu thuế, khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. (từ trang 73 đến trang 78)
12-10-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. (từ trang 79 đến trang 97)
11-10-2006 Quyết định số 2385/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Thuận An. (từ trang 98 đến trang 103)
11-10-2006 Quyết định số 2386/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 104 đến trang 125)
39,153,156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner