Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 14 xuất bản ngày 12-12-2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-10-2006 Quyết định số 236/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình cưỡng chế về thuế bằng hình thức kê biên tài sản. (từ trang 03 đến trang 11)
21-11-2006 Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. (từ trang 12 đến trang 13)
27-10-2006 Quyết định số 373/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khoá II (2004 - 2009). (từ trang 14 đến trang 31)
27-10-2006 Quyết định số 374/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Dầu Tiếng. (từ trang 32 đến trang 40)
26-10-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 41 đến trang 49)
25-10-2006 Quyết định số 294/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua và việc thực hiện chấm điểm xếp hạng thi đua và khen thưởng. (từ trang 50 đến trang 56)
25-10-2006 Quyết định số 298/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện. (từ trang 57 đến trang 73)
25-10-2006 Quyết định số 299/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Phú Giáo. (từ trang 74 đến trang 80)
28-11-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 81 đến trang 82)
31-10-2006 Công văn số 5615/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện Nghị định 51/CP, Nghị định 108/2005/NĐ-CP và Thông tư 11/2005/TT-BCA. (từ trang 83 đến trang 84)
06-06-2006 Công văn số 1817/C11-C13 của Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát v/v thực hiện Nghị định 51/CP, Nghị định 108/CP và Thông tư 11/BCA. (từ trang 85 đến trang 92)
39,180,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner