Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 15 xuất bản ngày 18-12-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2006 Quyết định số 237/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đối với Công trình: Khu tái định cư Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
08-11-2006 Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 11)
09-11-2006 Quyết định số 243/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mục 2 điều 5 Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 09/03/2005 của UBND tỉnh Bình Dương. (trang 12)
10-11-2006 Quyết định số 245/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá thể dục thể thao tỉnh Bình Dương đến năm 2010. (từ trang 13 đến trang 18)
24-11-2006 Quyết định số 249/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 04 Kế hoạch chi tiết thực hiện các Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 19 đến trang 59)
24-11-2006 Quyết định số 250/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của tỉnh Bình Dương. (từ trang 60 đến trang 67)
29-11-2006 Quyết định số 257/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Kỹ thuật Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương. (từ trang 68 đến trang 79)
29-11-2006 Quyết định số 258/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Bình Dương. (từ trang 80 đến trang 86)
30-11-2006 Quyết định số 259/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020. (từ trang 87 đến trang 89)
08-11-2006 Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hoạt động sở hữu công nghiệp. (từ trang 90 đến trang 91)
06-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v giảm văn bản, giấy tờ và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của các cơ quan. (từ trang 92 đến trang 95)
06-11-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy trình chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Dĩ An. (từ trang 96 đến trang 105)
03-11-2006 Quyết định số 2865/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Tân Uyên thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ IX. (từ trang 106 đến trang 116)
39,181,874 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner