Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 01 xuất bản ngày 15-08-2006: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia Xoá đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm của tỉnh, giai đoạn 2006-2010. (từ trang 04 đến trang 06)
03-04-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. (từ trang 07 đến trang 08)
04-04-2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 09 đến trang 13)
04-04-2006 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh. (từ trang 14 đến trang 15)
06-04-2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Lực lượng 113 bán chuyên trách huyện Bến Cát. (từ trang 16 đến trang 17)
07-04-2006 Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thay thế Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Dương - Nhiệm kỳ V (2003 - 2008). (trang 18)
10-04-2006 Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội bảo trợ người tàn tật – trẻ mồ côi Dĩ An. (từ trang 19 đến trang 20)
11-04-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 12, Chương VI của Quy định tạm thời quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 31/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 22)
11-04-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 31)
13-04-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố kiện toàn bộ máy hoạt động của Ban An toàn giao thông. (từ trang 32 đến trang 34)
14-04-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 35 đến trang 41)
17-04-2006 Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động, đình công tự phát tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 42 đến trang 51)
17-04-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế quản lý xây dựng Khu dân cư đô thị và nhà ở công nhân - Cụm công nghiệp Tân Bình. (từ trang 52 đến trang 62)
20-04-2006 Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. (từ trang 63 đến trang 103)
26-04-2006 Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuyển các xí nghiệp trực thuộc Công ty Cấp thoát nước thành các xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương. (từ trang 104 đến trang 105)
26-04-2006 Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá thu một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 106 đến trang 142)
28-04-2006 Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Công ty Thương mại đầu tư và Phát Triển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. (từ trang 143 đến trang 146)
28-04-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. (từ trang 147 đến trang 150)
28-04-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Quản lý ô nhiễm Công nghiệp Tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010. (từ trang 151 đến trang 174)
04-04-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2006” và “Ngày môi trường thế giới 5/6/2006”. (từ trang 175 đến trang 177)
07-04-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị định số l58/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch. (từ trang 178 đến trang 179)
17-04-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường năm 2006. (từ trang 180 đến trang 182)
21-04-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006. (từ trang 183 đến trang 185)
39,406,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner