Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 02 xuất bản ngày 24-08-2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-05-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công nghệ Thông tin thuộc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Dương. (trang 03)
03-05-2006 Quyết định số 110 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu Tư và Phát triển công nghiệp. (từ trang 04 đến trang 42)
05-05-2006 Quyết định số 111 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2010. (từ trang 43 đến trang 52)
05-05-2006 Quyết định số 112 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh. (từ trang 53 đến trang 55)
05-05-2006 Quyết định số 113 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh. (từ trang 56 đến trang 58)
05-05-2006 Quyết định số 114 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương. (từ trang 59 đến trang 66)
05-05-2006 Quyết định số 115 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Bình Dương. (từ trang 67 đến trang 71)
09-05-2006 Quyết định số 116 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 72 đến trang 86)
10-05-2006 Quyết định số 117 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 87 đến trang 93)
11-05-2006 Quyết định số 118 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Tội phạm-Ma tuý-Mại dâm-Văn hóa phẩm độc hại và phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em. (từ trang 94 đến trang 98)
11-05-2006 Quyết định số 119 /2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Quy chế quản lý xây dựng Khu nhà ở công nhân An Phú Xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 99 đến trang 109)
39,152,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner