Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 12 xuất bản ngày 20-08-2007: 56 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2007. (từ trang 06 đến trang 08)
20-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2007. (từ trang 09 đến trang 10)
20-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thời kỳ ổn định ngân sách 2008 - 2010. (từ trang 11 đến trang 12)
20-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2008 – 2010. (trang 13)
20-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí sử dụng cầu Phú Cường. (từ trang 14 đến trang 15)
20-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh sắp xếp lại trạm thu phí và mức thu phí của dự án B.O.T Quốc lộ 13. (từ trang 16 đến trang 17)
20-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (từ trang 18 đến trang 20)
20-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 22)
20-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 24)
20-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 25 đến trang 26)
20-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 27 đến trang 29)
20-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 30 đến trang 32)
20-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình trường bán công sang loại hình trường công lập đối với Trường Trung học phổ thông Bán công Dĩ An và Trường Trung học phổ thông Bán công Nguyễn Đình Chiểu. (trang 33)
20-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát. (từ trang 34 đến trang 35)
25-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2006. (từ trang 36 đến trang 37)
25-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2007. (trang 38)
24-07-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 39)
24-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. (trang 40)
24-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh danh mục công trình xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2007 nguồn vốn phân cấp huyện quản lý. (từ trang 41 đến trang 42)
24-07-2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Bến Cát năm 2007. (từ trang 43 đến trang 44)
24-07-2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2007. (từ trang 45 đến trang 46)
06-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2007; và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 47 đến trang 52)
06-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006. (từ trang 53 đến trang 54)
06-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 55 đến trang 56)
06-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2007. (từ trang 57 đến trang 58)
06-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn năm 2007. (từ trang 59 đến trang 60)
06-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 thị trấn Dầu Tiếng. (trang 61)
10-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2007. (trang 62)
10-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (trang 63)
10-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Dĩ An giai đoạn 2006-2010. (từ trang 64 đến trang 65)
10-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. (trang 66)
10-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2007. (từ trang 67 đến trang 69)
10-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng cơ bản – Giao thông nông thôn Chỉnh trang đô thị năm 2007. (trang 70)
10-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của thị trấn Dĩ An giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 71 đến trang 72)
10-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc nâng xã An Bình lên đô thị loại V. (trang 73)
10-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc nâng thị trấn Dĩ An lên đô thị loại V. (trang 74)
10-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Năm học 2007 – 2008. (từ trang 75 đến trang 76)
02-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2007. (từ trang 77 đến trang 78)
02-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. (trang 79)
02-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2007. (trang 80)
02-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2007. (trang 81)
07-08-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 82 đến trang 83)
07-08-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 84 đến trang 87)
07-08-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 88 đến trang 89)
07-08-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006. (trang 90)
29-06-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2007. (trang 91)
29-06-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 92 đến trang 95)
29-06-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. (trang 96)
29-06-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2007. (từ trang 97 đến trang 98)
29-06-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2007. (từ trang 99 đến trang 100)
20-07-2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 – 2008 tỉnh Bình Dương. (từ trang 101 đến trang 102)
24-07-2007 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 103)
24-07-2007 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân huyện. (trang 104)
24-07-2007 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. (trang 105)
24-07-2007 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. (trang 106)
24-07-2007 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 107)
39,183,942 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner