Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 17 xuất bản ngày 12-10-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2007 Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí sử dụng cầu Phú Cường. (từ trang 03 đến trang 04)
17-08-2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 05 đến trang 09)
17-08-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thời kỳ ổn định ngân sách 2008 - 2010. (từ trang 10 đến trang 11)
17-08-2007 Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điểu chỉnh ngân sách tỉnh năm 2007. (trang 12)
20-08-2007 Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 13 đến trang 15)
20-08-2007 Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 16 đến trang 17)
20-08-2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 18 đến trang 20)
20-08-2007 Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 23)
20-08-2007 Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 24 đến trang 26)
21-08-2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (từ trang 27 đến trang 34)
21-08-2007 Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản. (từ trang 35 đến trang 40)
21-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình xử lý rác thải và bảo vệ môi trường huyện Tân Uyên từ nay đến năm 2010. (từ trang 41 đến trang 52)
20-08-2007 Quyết định số 3575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Bán công Nguyễn Đình Chiểu thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. (từ trang 53 đến trang 54)
20-08-2007 Quyết định số 3576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường Trung học phổ thông Bán công Dĩ An thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh. (từ trang 55 đến trang 56)
20-08-2007 Quyết định số 3582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính xã Bình Thắng, huyện Dĩ An tại Quyết định số 6185/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 57 đến trang 58)
39,181,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner