Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 20 xuất bản ngày 15-11-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2007 Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè. (từ trang 03 đến trang 08)
08-10-2007 Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Dương. (trang 09)
09-10-2007 Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ nhằm phục hồi và phát triển vùng cây ăn trái đặc sản huyện Thuận An. (từ trang 10 đến trang 12)
09-10-2007 Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá bồi thường đất nông nghiệp cho công trình xây dựng Trường THCS Trịnh Hoài Đức, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An quy định tại Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 và Quyết định số 5463/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 13)
11-10-2007 Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 25)
19-10-2007 Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 26 đến trang 33)
22-10-2007 Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 46)
05-10-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Dĩ An. (từ trang 47 đến trang 60)
02-10-2007 Quyết định số 4338/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007 - 2010”. (từ trang 61 đến trang 74)
15-10-2007 Quyết định số 4472/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đào tạo cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 75 đến trang 84)
22-10-2007 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động đợt vận động cao điểm xây dựng Quỹ vì người nghèo năm 2007 (Từ ngày 17/10/2007 đến ngày 31/12/2007). (từ trang 85 đến trang 86)
09-10-2007 Quyết định số 4416/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung quy định tại Quyết định số 6516/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 87 đến trang 88)
39,182,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner