Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 21 xuất bản ngày 29-11-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2007 Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 63)
31-10-2007 Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường điện 110, 220 KV và đấu nối Khu công nghiệp Mỹ Phước huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ban hành kèm theo Quyết định 56/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 64)
29-10-2007 Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. (từ trang 65 đến trang 67)
30-10-2007 Chỉ thị số 35/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý. (từ trang 68 đến trang 69)
29-10-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Dĩ An. (từ trang 70 đến trang 75)
29-10-2007 Quyết định số 4712/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. (từ trang 76 đến trang 77)
29-10-2007 Quyết định số 4715/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. (trang 78)
31-10-2007 Quyết định số 4779/QÐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau (Tên thương mại: Khu phức hợp Silver Lake) thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 79 đến trang 87)
31-10-2007 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển và hỗ trợ kinh tế tập thể năm 2008. (từ trang 88 đến trang 90)
39,433,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner