Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 01 xuất bản ngày 27-02-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ban hành kèm Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
18-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, trợ cấp về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình đường vào Chiến khu Thuận An Hòa, huyện Thuận An ban hành kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 06)
22-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa. (từ trang 07 đến trang 09)
25-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục chi tiết giá thu viện phí các loại thủ thuật, phẫu thuật tại phần C 2.7 và điều chỉnh giá thu viện phí của Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 10 đến trang 32)
28-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 33 đến trang 37)
11-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy định tiêu chuẩn khen thưởng phong trào giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 38 đến trang 42)
08-01-2008 Quyết định số 30/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa trang thiết bị y tế kỹ thuật cao của ngành Y tế tỉnh Bình Dương. (trang 43)
15-01-2008 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương. (từ trang 44 đến trang 49)
31-01-2008 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. (từ trang 50 đến trang 57)
39,419,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner