Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 03 xuất bản ngày 14-04-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá chuẩn tối thiểu lâm sản tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 05)
14-03-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức và chức năng của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 06 đến trang 09)
14-03-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức và chức năng của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 10 đến trang 12)
27-03-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thi đua khen thưởng cho phong trào giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị tỉnh Bình Dương. (từ trang 13 đến trang 17)
24-03-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. (từ trang 18 đến trang 19)
13-03-2008 Quyết định số 730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đảm bảo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước tỉnh Bình Dương đến năm 2010. (từ trang 20 đến trang 34)
14-03-2008 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 38)
10-03-2008 Quyết định số 671/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 39 đến trang 46)
17-03-2008 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (quy mô 1.338,14 ha). (từ trang 47 đến trang 54)
25-03-2008 Quyết định số 910/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 55 đến trang 61)
28-03-2008 Quyết định số 939/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. (trang 62)
28-03-2008 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Bồi thường, giải tỏa huyện Tân Uyên. (trang 63)
31-03-2008 Quyết định số 958/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (quy mô: 279,27ha) - huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 64 đến trang 69)
38,827,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner