Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 19 xuất bản ngày 26-09-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
22-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương. (từ trang 06 đến trang 08)
22-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo. (từ trang 09 đến trang 10)
22-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện. (từ trang 11 đến trang 12)
22-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước. (từ trang 13 đến trang 18)
22-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. (từ trang 19 đến trang 27)
22-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 28 đến trang 29)
22-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 30 đến trang 31)
22-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 32 đến trang 33)
22-07-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 36)
22-07-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 37 đến trang 38)
22-07-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 39 đến trang 41)
22-07-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 42 đến trang 44)
22-07-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh. (từ trang 45 đến trang 47)
22-07-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009 tỉnh Bình Dương. (từ trang 48 đến trang 49)
40,064,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner